Hedeflerimiz

•Öğrencilerimizin bilgi okuryazarı yetkinliğiyle, öğrendiklerini hayatın her aşamasında kullanması, yorumlaması ve bu yetilerini kullanarak kendini yenilemesi, bildiklerini ve öğrendiklerini çağına karşı sorumlu davranarak paylaşması ve örnek bireyler olmasını sağlamak,
•Kütüphane rehberliği uygulamalarıyla öğrencilerimizin akademik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak,
•Kütüphane rehberliği uygulamalarını belirli bir plan çerçevesinde yaparak (IBO) İlk Yıllar ve (MYP) Orta Yıllar Programında bulunan üniteleri desteklemek, profil, tutum ve becerileri kazandırılmasında katkı sağlamak,
•Yazar-Kitap-Okur üçgeninde etkinlikler düzenlemek, sosyal sorumluluk projelerine destek vermek, öğrencilerimize okuma ve kitap sevgisi, kültürü kazandırabilmek,

Etkinliklerimiz

Yazar-Kitap-Okur buluşmaları,
Kitap Günleri,
Dünya Çocuk Kitapları Haftası/Pafin Gezici Kütüphane,
Büyükler Küçüklere Okuyor,
Aileler Farklı Dillerde Kitap Okuyor,
Misafir Anaokulları Kütüphane Ziyareti/Etkinliği.

Bilgi Okuryazarlığı

Özellikle basılı ve elektronik kaynakların artması, küreselleşme ile bilgiyi kullanma ve elde etme, doğru ve yanlış bilgiyi ayırt etmenin önemi, aranılan bilgiye ulaşma yöntemleri ve isteği bilgi okuryazarlığı kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bilgi okuryazarı olan bireyler ihtiyaç hissettiği bilginin farkına varır ve tanımlar, bilginin bulunduğu kaynaklara erişim yöntemlerini bilir, belirler ve ulaşır, elde ettiği bilgileri kendi bilgisiyle karşılaştırır, değerlendirir, düzenler, etkili biçimde kullanır ve uygulamalarla çevresine iletir, yorumlayarak yeni üretimlerde kullanır.
Öğrencilerimizle paylaşımda bulunduğumuz Kütüphane Rehberliği çalışmalarımızla her sınıf düzeyinde farklı uygulamalar gerçekleştiriyor, kavramları işleyerek onların birer bilgi okuryazarı olmasını sağlıyor, PYP ve MYP ünite konularına entegre olarak, öğrencilerimizin gelişimini destekliyoruz.